Teamprofielen: wat zijn uw collectieve persoonlijkheidstrekken?

14 februari 2012

Hoe ziet uw team er uit? Ja, qua uiterlijk kunt u ons dit zo vertellen. Maar qua innerlijk, qua persoonlijkheid? Laat ons u dat vertellen op basis van één van onze gedragsanalyses. Zowel de Spiral Dynamics Drijfverentest als de persoonlijkheidsanalyse op basis van de zogenaamde DISC-theorie maken het mogelijk om op basis van de individuele uitslagen van uw teamleden een integraal teamprofiel op te stellen.

Waarom zou dit interessant zijn? Het teamprofiel laat zien waar uw collectieve sterkten en zwakten zitten. Een team dat binnen de DISC haar collectieve zwaartepunt bijvoorbeeld in de I heeft is een creatief team dat betrokken en bevlogen haar werk doet. Echter, op het moment dat een dergelijk team te weinig mensen in het C-kwadrant van de DISC heeft komt de borging in gevaar. Het team zal dan tal van nieuwe initiatieven ontplooien, maar nooit iets afmaken of goed borgen. Alle vooruitgang is dan dus voor niets...

Een teamprofiel op basis van de Drijfverenanalyse dat een sterke hang naar orde toont geeft blijk van een team dat alles perfect georganiseerd zal hebben. Dat sterk de traditionele normen en waarden aanhangt en niet snel in verzet zal komen tegen het gezag van directie en bestuur. Zonder voldoende mensen met een hang naar harmonie en naar succes zal er echter weinig oog zijn voor het welbevinden van een ieder (waardoor de organisatie verkilt) en zal er onvoldoende drive zijn om nieuwe (onderwijskundige) successen te bereiken.

Naast deze sterkte-zwakte analyse van uw team, op basis waarvan u uw team kunt coachen en aansturen en zelfs uw aannamebeleid op af kunt stemmen (zie hiervoor ook ons aanbod inzake assessments), kan dit ook verklaren waardoor sommige personen snel botsen en waardoor sommige fricties blijven bestaan. De teamprofielen vanuit gedragsanalyses zijn dan ook bij uitstek geschikt om team- en communicatietrainingen op te baseren, wat ik dan ook veelvuldig voor mijn klanten doe. In plaats van een training kan ook een studiedag op de teamprofielen geënt worden.

Voor meer informatie over toepasbaarheid in uw organisatie en de diverse mogelijkheden kunt u contact met mij opnemen.

Trefwoorden: persoonlijkheid, persoonskernmerken, teamprofiel, samenwerken

Deel deze pagina met je volgers op social media: