Korte samenvatting

Als bestuurs- en managementprofessional richt ik - ongetwijfeld als gevolg van mijn eigen hang naar vrijheid en autonomie - organisaties graag in met een grote mate van zelfstandigheid voor de professional op het grondvlak. Jij en ik werken beter en met meer enthousiasme als duidelijk is waarvoor we precies verantwoordelijk zijn en processen dusdanig zijn ingericht dat we die verantwoordelijkheid ook zonder voorbehoud kunnen nemen. Liever een paar regels die echt nageleefd worden dan een uitgebreid handboek waar niemand meer naar omkijkt.

Ik geloof in het bouwen van relaties met en tussen mensen, om die relaties vervolgens te gebruiken om sterke teams te vormen van mensen die complementair aan elkaar zijn. In die teams is geen schaap met vijf poten nodig omdat we elkaar helpen en accepteren dat we ieder onze sterktes en valkuilen hebben. Samen klaren we de klus. Daarbij ben ik er als leidinggevende voor de moeilijke beslissingen, voor de nodige support en voor het creëren van de optimale werksituatie. Credits zijn voor rekening van het team, eventuele klappen vang ik op.

Op deze wijze heb ik bij een groeiend aantal organisaties, coachend vanaf de zijlijn of uitvoerend met mijn voeten in de klei, mee mogen werken aan een ommekeer. De dynamiek van zo'n transitie past bij wie ik ben en komt terug in mijn drang om mezelf te blijven ontwikkelen en de kansen ook te grijpen die zich daarvoor aandienen. Heb jij een organisatie waaraan ik je kan helpen bouwen? Aarzel niet om contact op te nemen.

Voor uitgebreidere informatie over mijn werkervaring en opleidingen kun je naar beneden scrollen of een kijkje nemen op mijn LinkedIn.

Werkervaring en opleidingen:

     
    

Werkervaring:

Directeur bedrijfsvoering, financieel directeur (waarnemend bestuurder)
Stichting AMOS (Amsterdam)
Augustus 2016 - heden
Bij AMOS ben ik na mijn interimschap op de afdeling Administratie per augustus 2015 eerst ad interim als directeur bedrijfsvoering / financieel directeur verantwoordelijk geworden voor de gehele bedrijfsvoering en daarmee ook voor het bestuurskantoor (alsmede de reorganisatie hiervan). Ondanks een reductie van 38 naar 21 fte zijn we als team in staat geweest om de kwaliteit sterk te verbeteren. Na een aantal jaren met forse verliezen sloot AMOS 2015 af met een positief resultaat en sterk positieve outlook voor de toekomst. Per augustus 2016 heb ik mijn dienstverband bij Leeuwendaal beëindigd en ben ik in vaste dienst getreden bij AMOS.

Senior adviseur
Leeuwendaal (Den Haag)
April 2014 - augustus 2016
Als adviseur bij Leeuwendaal ben ik voornamelijk bezig met uitdagende bestuurs- en bedrijfskundige thema's. Zo begeleid ik besturen en managementteams bij inrichtingsvraagstukken, verandertrajecten en reorganisaties of voer deze als interim zelf ook uit. Daarnaast houd ik me bezig met financiële advisering en controlling en geef ik trainingen op dit vlak voor de AVS. Verder heb ik onder andere adviesproducten ontworpen rondom het in eigen beheer nemen van de administratie (insourcing), uittreding bij het Vervangingsfonds (eigenrisicodragerschap, ERD) en beheer ik een aantal begrotingsmodellen voor het onderwijs.

Opdrachtgevers waren onder andere de stichtingen Bravoo en LeerRijk (Waalwijk), Pontes (Goes), ProBaz en Perspecto (Terneuzen), Scholengroep Holland (Nieuwerkerk a/d IJssel), Flore (Heerhugowaard), Reformatorisch Speciaal Onderwijs (Zwolle), Montessori Zuid-Holland (Alphen a/d Rijn).

Interimopdrachten: Directeur bedrijfsvoering (a.i., drie tot vier dagen per week) bij Stichting AMOS in Amsterdam (augustus 2015 - augustus 2016); Hoofd Planning, Informatie en Administratie (a.i., drie dagen per week) bij Stichting AMOS in Amsterdam (mei 2014 - augustus 2015).

Wethouder
Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg)
November 2015 - heden
Als wethouder (parttime, 0,3 fte) van de gemeente Aalburg (die per 2019 fuseert met de gemeenten Werkendam en Woudrichem) heb ik onder meer financiën, personeel en huisvestingsbeleid in mijn portefeuille. Namens de gemeente treed ik verder onder meer op als aandeelhouder van het Regionaal ontwikkelbedrijf/regionaal bedrijventerrein.

Burgerlid
Provincie Noord-Brabant (Den Bosch)
Juli 2015 - heden
Als burgerlid neem ik deel aan activiteiten van Provinciale Staten en voer ik namens mijn fractie het woord over onder meer de thema's Economie & Internationalisering en Bestuur & Financiën. Omdat de Provinciale Staten werken met parallelle vergaderingen is besloten dat in de bestuursperiode 2015-2019 de twee eenmansfracties in de Staten beiden één burgerlid mogen hebben..

Raadslid
Gemeente Aalburg (Wijk en Aalburg)
Maart 2014 - november 2015
De gemeente Aalburg is een kleine maar mooie en ondernemende gemeente in het land van Heusden en Altena. Als raadslid hield ik me met name bezig met de portefeuilles economie en werkgelegenheid, verkeer en openbare werken, sociale zaken en onderwijs.

Redactielid
SDU Uitgevers (Den Haag)
November 2014 - januari 2016
Redactielid voor de nieuwsbrief en website van SDU inzake financieel management in het Primair Onderwijs.

Directeur-bestuurder
VGS (Ridderkerk)
Januari 2012 - maart 2014
Als directeur (en later directeur-bestuurder) van het advies- en administratiekantoor VGS Adivio was het mijn taak een grondige reorganisatie door te voeren van het administratiekantoor. Hierbij gingen we van een traditioneel aanbodgericht en verliesgevend kantoor naar een klantgerichte dienstverlener met gezonde marges. Belangrijkste pijlers in de transformatie waren het omvormen van de cultuur en een sterke inhaalslag voor wat betreft digitalisering. In twee jaar tijd behaalde ik met het team een kostenbesparing van 15% en (in een beperkte marktniche) een omzetstijging van 13%. Ondanks de besparingen was de kwaliteit verbeterd en de klanttevredenheid toegenomen. Begin 2014 kon ik de reorganisatie afronden en liet ik een organisatie na die met gezonde marges weer een positieve uitgangspositie voor de toekomst had.

Interimopdracht:
December 2012 - juni 2013: Interim controller (één dag per week), Verus (Besturenraad), Woerden.

Eigenaar/adviseur
A. van Loon Consulting (Veen)

Augustus 2008 – juni 2013
Vanuit mijn eigen bedrijf deed ik regelmatig opdrachten die buiten de niche van mijn werkgever lagen maar mij wel uitdagend leken of aantrekkelijk waren vanuit de ervaringskansen die ze boden. De opdrachten betroffen onder meer het uitvoeren van audits bij onderwijsbesturen die in financiële problemen waren gekomen, het begeleiden van fusietrajecten en het coachen van bestuurders en directeuren.

Redactielid Schoolmanagement Totaal
SDU Uitgevers (Den Haag)

Januari 2010 - februari 2012
Als redactielid schreef ik artikelen voor de nieuwsbrief Financieel Management van Schoolmanagement Totaal.

Unitmanager VGS Advies
VGS (Ridderkerk)

April 2009 – januari 2012
Na doorgaande groei van de afdeling Managementadvies werd deze afdeling in 2009 omgevormd tot een resultaatsverantwoordelijke business unit. Naast financieel en HR-advies werd in deze periode de dienstverlening verder uitgebreid met advisering op het gebied van arbeidsrecht en governance (inrichting bestuur en toezicht). In 2011 waren circa 10 fte aan HBO/WO-opgeleide adviseurs werkzaam binnen de unit (in 2007 waren dit nog maar 3 fte), allemaal intern opgeleid. Als team wisten we een omzetgroei te realiseren van 12% in 2009, 38% in 2010 en 27% in 2011.

Hoofd afdeling managementadvies
VGS (Ridderkerk)

November 2007 – april 2009
Door de groei van het team van adviseurs werd dit een zelfstandige afdeling binnen VGS. Als hoofd van deze kleine afdeling (6 teamleden) was het mijn taak om het team verder vorm te geven, nieuwe adviseurs op te leiden en het verder uitbreiden van de klantenkring en de dienstverlening (zo werd naast financieel advies ook HR- en organisatieadvies geboden). Daarnaast bestond de functie door de beperkte omvang van het team ook grotendeels uit operationeel advieswerk, met name op het gebied van financiën, organisatieverandering en coaching van directies.

Financieel beleidsmedewerker / adviseur
VGS (Ridderkerk)

Juni 2005 – november 2007
Als financieel beleidsmedewerker en later managementadviseur was mijn primaire taak het begeleiden en ondersteunen van schoolbesturen in het vormgeven en uitvoeren van hun financieel beleid c.q. de planning en control cyclus. Omdat het een volledig nieuwe functie binnen het bedrijf betrof was het ook mijn taak de functie vorm te geven, producten en diensten te ontwerpen en op te zetten en klanten te acquireren. Daarnaast trad ik van juni 2005 tot augustus 2006 namens VGS op als projectleider veldbenadering voor de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs (projectbudget van circa 3 ton).

    
   

Opleidingen:

Master Strategisch Human Resource Management
Open Universiteit (Heerlen)

September 2011 - augustus 2012

Premaster Psychologie
Schouten en Nelissen University (Zaltbommel)

December 2009 - juni 2010

Doctoraal Bedrijfseconomie
Tilburg University (Tilburg)

September 2000 - oktober 2004

Daarnaast heb ik nog diverse cursussen en trainingen gevolgd, zoals Certificering DISC, Omgaan met weerstand, Overtuigend presenteren, Effectief communiceren, NLP en Ethisch leiderschap.