Nog ruimte in je WKR-budget over? Benut het voor het einde van het jaar!

28 november 2016

Pagina afbeeldingAan het einde van het jaar hebben veel schoolbesturen nog resterende vrije ruimte binnen het budget van de werkkostenregeling (WKR). Hier is voordeel te behalen voor zowel werkgever als werknemer! Komende maand kan namelijk nog benut worden om brutolooncomponenten uit te ruilen voor een netto uitbetaling.

Sinds 1 januari 2015 geldt de zogenaamde werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers in Nederland. Meer hierover schreef ik twee jaar geleden in het artikel Werkkostenregeling: verplichte invoering of grote kans? Gemakshalve verwijs ik naar dat artikel voor de achtergronden van de WKR.

Zoals dit artikel beschrijft regelt de WKR het geheel aan vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever pleegt richting zijn werknemers. Aangezien in het (primair) onderwijs veel minder dan in andere sectoren gewerkt wordt met representatievergoedingen, bedrijfskleding en bedrijfskantines c.q. door het bedrijf gesponsorde maaltijden daarin, benutten veel schoolbesturen niet de volledige vrije ruimte. Dit heeft als voordeel dat ze dus niet geconfronteerd worden met zaken als een 80% eindheffing. Het nadeel is dat ze vaak ongemerkt voordeel voor zowel werknemer als werkgever laten liggen.

Stel bijvoorbeeld dat de vrije ruimte voor jou als schoolbestuur 200 euro per fte bedraagt. Je zou dan in goed overleg met alle betrokken partijen (en formeel na afstemming met de Belastingdienst) kunnen besluiten om 200 euro van de bruto eindejaarsuitkering in te ruilen voor 200 euro netto vergoeding binnen de ruimte van de WKR. Het voordeel voor de werknemer is dat er geen belasting betaald hoeft te worden over die 200 euro; hij of zij houdt dus 96 euro meer over. Hier staat tegenover dat de werkgever over die uitgeruilde 200 euro geen pensioenpremie afdraagt, oftewel er zit een nadeel in de pensioeninleg van afgerond 27 euro. Netto voordeel voor de werknemer (mocht je de pensioeninleg op hetzelfde niveau willen wegen als harde euro's nu) is dus 69 euro.

Het punt van de pensioenpremie laat al zien dat de werkgever ook voordeel ervaart: over het netto uitgekeerde bedrag worden geen werkgeverspremies afgedragen. Afhankelijk of een bestuur dus in het Vervangingsfonds zit en hoe hoog de sociale premies voor de betreffende werkgever zijn, kan het voordeel voor deze oplopen tot zo'n 120 euro per fte.

Wil jij je werknemers nog laten profiteren van een mooi voordeeltje en zelf fors besparen op je kosten? Schiet dan op, want de deadline voor je salarisadministratie om dit nog te regelen is waarschijnlijk over een paar weken al!

Trefwoorden: werkkostenregeling, wkr, budget, uitruilen, lonen

Deel deze pagina met je volgers op social media: