Eigenrisicodragers opgelet met benoemen van jonge vervangers rond de teldatum

28 september 2016

Pagina afbeeldingDe teldatum 1 oktober 2016 komt eraan en dat zorgt voor eigenrisicodragers voor een kleine noviteit: Waar vervangers ten laste van het Vervangingsfonds nooit meetelden in de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) doen vervangers voor eigen rekening dat wel. Eigenrisicodragers kunnen dus een nadelig effect op hun bekostiging 2017/18 zien als ze op of rond de teldatum 1 oktober 2016 jonge vervangers benoemen.

Achtergronden

De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) is geïntroduceerd met de invoering van lumpsumfinanciering als compensatie voor de leeftijd en daarmee inschaling van het team. Een jonger team is goedkoper en krijgt door een lagere GGL dan ook minder bekostiging dan een wat meer ervaren team. Deze GGL wordt al sinds de invoering bepaald door al het onderwijzend personeel dat op 1 oktober van een jaar op een school benoemd staat, met uitzondering van personeel dat gedeclareerd wordt bij het Vervangingsfonds. Dat wil zeggen dat als je als school in het verleden op 1 oktober een tijdelijke kracht rond had lopen als projectformatie die wel meegeteld werd in de GGL, maar een invalkracht ten laste van het Vervangingsfonds niet. Het onderscheid werd zichtbaar in de zogenaamde declaratiecode in de salarisadministratie. Inmiddels hangen veel besturen als eigenrisicodrager niet meer onder het Vervangingsfonds, declareren zij invallers dus ook niet meer en betekent dit automatisch dat alle invallers formeel ook mee moeten tellen in de GGL.

Voorbeeldeffect

Maakt dit veel uit? Dat hangt er vanaf hoe je team is samengesteld en hoe rijp of groen de invaller is. Als we bijvoorbeeld een school nemen met ongeveer 220 leerlingen en een GGL van 38,5 jaar dan is het effect op een vervanger voor eigen rekening van 21 jaar op teldatum 1 oktober 2016 op de bekostiging van schooljaar 2017/18 zo'n 13 duizend euro. Je leest het goed: één dag invallen kan een dusdanig lagere GGL betekenen op de teldatum dat je een schooljaar later duizenden euro's minder bekostiging krijgt.

Niet manipuleren

Natuurlijk is al langer bekend dat het effect andersom ook werkt, vandaar ook dat de accountant elk jaar bij de jaarrekeningcontrole checkt of er geen sprake is geweest van manipulatie van de GGL. Opzettelijke manipulatie wordt dan ook ten strengste afgeraden en het is ook zeker niet de bedoeling van dit artikel om dit te bevorderen. Wel is het goed om als er de keuze is (wat op dit moment in bepaalde regio's zeker niet het geval is) tussen bijvoorbeeld een jonge of meer ervaren vervanger of tussen een vervanger en het kiezen voor een andere oplossing dit significante financiële gevolgen kan hebben.

Trefwoorden: eigenrisicodragerschap, vervanging, GGL, gewogen gemiddelde leeftijd, vervangingsbeleid, bekostiging

Deel deze pagina met je volgers op social media: