Handig rekenmodel voor speciaal onderwijs (SO) voor formatieplannen en meerjaren prognoses!

7 mei 2015

Pagina afbeeldingSnel een goede uitsplitsing van de bekostiging of een meerjaren trend doorrekenen voor het speciaal onderwijs (SO)? Download hier een handig rekenmodel om je daarbij te helpen.

Een tijdje geleden publiceerde ik een handig rekenmodel voor het primair onderwijs, dat op een eenvoudige manier voor één school over meerdere jaren of voor meerdere scholen over één jaar de te verwachten bekostiging berekende. Zelf gebruik ik dat model voor een snelle trendberekening of voor berekeningen voor formatieplannen van grotere besturen. Daarom berekent het alleen de personele bekostiging (lumpsum en PAB, oftewel schoolbudget). Voor uitgebreidere berekeningen kan immers het begrotingsmodel gebruikt worden.

Tijdens een recente tweedaagse training financieel management die ik voor de AVS gaf bleek er ook vanuit het speciaal onderwijs (SO) behoefte was aan een dergelijk instrument. Vandaar dat ik op basis van de nieuwe bekostiging conform de WEC ook voor deze groep een model heb gemaakt.

Zoals ook al in het andere artikel staat, is het een eenvoudig hulpmiddel voor een snelle doorrekening, geen groot model met allerlei toeters en bellen. Download het SO-rekenmodel hier (slechts 50 kb).

Trefwoorden: speciaal onderwijs, so, formatieplan, bekostiging

Deel deze pagina met je volgers op social media: