Eenvoudig rekenmodel voor formatieplannen en meerjaren prognoses!

27 februari 2015

Pagina afbeeldingSnel een goede uitsplitsing van de bekostiging of een meerjaren trend doorrekenen voor het bestuursformatieplan? Ik heb een eenvoudig, snel rekenmodel om je hiermee te helpen. Download het hier.

NB: dit rekenmodel is bijgewerkt met de lumpsumbedragen 2015/16 zoals per 7 april 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

We zitten weer in de tijd van het jaar dat veel onderwijsbesturen hun formatieplan moeten schrijven. Hoewel het bestuursformatieplan (gelukkig) grotendeels vormvrij is en een ieder van ons er dus zijn of haar eigen invulling aan geeft, is een formatievergelijking een noodzakelijk onderdeel. Nu kun je deze uit de begroting halen, maar voor besturen met meerdere scholen is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Daarnaast kunnen er in de maanden die tussen begroting en formatieplan zitten wijzigingen bekend zijn gemaakt in de bekostiging, zoals ook dit jaar. Zelf kies ik er dan ook voor om de bekostiging "even" opnieuw te berekenen. Om dit snel te kunnen doen voor meerdere scholen heb ik een eenvoudig rekenmodel in elkaar gezet, waarbij er ook zicht blijft op de verschillende componenten van de bekostiging. Dit is bijvoorbeeld handig als je voor het meerjaren perspectief van je formatieplan wilt laten zien hoe onderliggend de middelen voor onderwijsachterstanden toe- of afnemen, of wanneer je wilt laten zien hoe de groei of krimp die verwacht wordt nu al te zien is aan de ontwikkeling in de onderbouw- of bovenbouwformatie. Daarmee kan het model ook gebruikt worden om voor één en dezelfde school de meerjarentrend door te rekenen.

Zoals gezegd is het een eenvoudig hulpmiddel voor een snelle doorrekening, geen groot model met allerlei toeters en bellen. Het berekent ook alleen de personele lumpsum en het schoolbudget / PAB-budget (de materiële instandhouding is immers niet relevant voor het formatieplan). Maar omdat ik uit ervaring weet hoeveel tijd het kan besparen laat ik jou er graag van profiteren: download de tool hier (slechts 48 kb).

Trefwoorden: formatieplan, bestuursformatieplan, bekostiging, lumpsum

Deel deze pagina met je volgers op social media: