Kill your darlings - hoe de bibliotheek ons het advies van Faulkner voordoet

Blog over Kill your darlings - hoe de bibliotheek ons het advies van William Faulkner voordoetDe afgelopen week hadden we als gemeenteraad een presentatie van de directeur van de regionale Bibliotheek over haar toekomstvisie en -plannen. Zij startte haar presentatie met het laten zien van de cijfers die je als bibliotheekdirecteur juist niet wilt laten zien: afnemende uitleencijfers, lagere ledenaantallen en steeds maar stijgende kosten per inwoner van de gemeente omdat de subsidie door afnemende vraag minder en minder effectief wordt. De toekomstvisie van haar en de adjunct-directeur was niet zoals wellicht verwacht kon worden het met hangen en wurgen in stand houden van een grote centrale bibliotheek: in hun visie wordt dit juist losgelaten en wordt meer gewerkt met het digitaal reserveren en afhalen van boeken. Daarnaast wordt vooral stevig ingezet op de leesbevordering bij de jeugd door midden van het opzetten van zogenaamde 'de bibliotheek op school'-projecten (dBoS).

Haar volgende sheets lieten dan ook zien hoe de lopende dBoS-projecten zorgden voor een hoger lees- en uitleencijfer onder jongeren en hoe dit de schoolprestaties van de jeugd bevorderde. De link is logisch: alles begint met een goede taalbeheersing en woordenschat (ik moet dan altijd terugdenken aan het motto van de ds. Harmen Doornveldschool in Staphorst, "Woordenschat - een zaak van alle vakken", die juist met deze focus een fors bovengemiddelde citoscore realiseerde op een populatie met 40% gewichten en taalachterstanden) en lezen is daarbij nog altijd cruciaal. De focus in de nieuwe visie van de bibliotheek lijkt daarmee de juiste te zijn en past ook in een door de raad gesteunde motie dat er een bibliotheekfunctie in Aalburg moet blijven (zonder voor te schrijven in welke vorm).

Er zit echter een belangrijkere les in de koerswijziging van de bibliotheek. Zoals gezegd zouden andere mensen misschien tegen de trend in toch geprobeerd hebben de huidige centrale bibliotheek in stand te houden. Noem het veilig vasthouden aan het verleden of een hang naar een statussymbool. Gevolg zou echter zijn geweest dat de gemeenteraad, ook niet van gister en bekend met de trend, steeds minder een goed gevoel bij de forse subsidie zou hebben gehad. Uiteindelijk zou de bibliotheek daarmee een langzame dood sterven. In plaats van vanuit korte termijn denken dat scenario te doorlopen gaf de directeur in haar presentatie toe dat de bibliotheek zoals we die kennen geen toekomst heeft en verlegde zij de focus op nieuwe manieren om de onderliggende functie van de bibliotheek te realiseren. Zij koos een nieuw business model dat toch wel afstand nam van haar oude core business: kill your darlings, noemen we dit.

De term kwam van de Amerikaanse schrijver William Faulkner die het als tip meegaf aan andere schrijvers: kill your darlings - schuw niet dat ene mooie stuk tekst waar je zo trots op bent te schrappen als het eigenlijk geen functie heeft en alleen maar ballast vormt. Zelf moet ik me regelmatig dwingen deze regel bijvoorbeeld in adviesrapporten te volgen: een alinea die ik oprecht een geweldige prozaïsche vondst vind, maar die achteraf geen nut of functie blijkt te hebben en alleen maar in de weg staat. Het is dan soms met pijn in het hart dat er op delete gedrukt wordt.

Die pijn is het gevolg van commitment (zie ook dit artikel) en zien we overal om ons heen. Denk aan de staat die decennialang het noodlijdende Fokker overeind hield. Aan Muller die telkens weer probeert Spyker nieuw leven in te blazen. Aan schooldirecteuren die een onderwijsconcept of -visie hebben geïntroduceerd wat niet te financieren blijkt. Aan gemeenten die bijvoorbeeld bepaalde vormen van burgerparticipatie niet los kunnen laten ondanks dat er geen duidelijk nut is en ze alleen geld kosten. Aan ziekenhuizen die het niet over hun hart kunnen krijgen het aanbieden van een bepaalde behandeling te stoppen terwijl ze er de schaal voor missen. Aan bedrijven die het business model waarmee ze groot zijn geworden vasthouden terwijl het niet meer van deze tijd is en geen toekomst heeft.

In alle gevallen keert de wal uiteindelijk het spreekwoordelijke schip en had beter het advies van Faulkner opgevolgd kunnen worden: kill your darlings. Stop met de zaken die geen nut of functie meer hebben. Ze kosten je tijd en energie die je niet kunt besteden aan nieuwe dingen die wel nut opleveren en daarmee staan ze in de weg van allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden. De directeur van de bibliotheek geeft ons het goede voorbeeld. Nu moeten wij nog volgen.

Categorie: Zakelijk | Zaterdag 28 Maart 2015 | 7 reacties

Geplaatste reacties:

Ik bespeur hier een iets ander perspectief dan een zekere oppositiepartij op de nieuwe visie van de bieb had... ;)
Reactie van Piet, geplaatst op 2015-03-28 12:10:11

Bedoel je met een 'grote centrale bibliotheek' het gebouw? Want het gebouw zelf heeft m.i. veel meer functies die mee zouden moeten wegen naast ledenaantallen en uitleencijfers. Ik heb niet veel ervaring met deze bieb, maar bibliotheken worden ook gebruikt voor toegang tot internet voor degenen die dat thuis niet hebben, voor het lezen van de krant/tijdschrift ter plaatse, voor studie ter plaatse etc. Juist het gebouw kan voor mensen belangrijk zijn als rustpunt of juist een punt van sociale contacten, dingen die in sommige thuissituaties ontbreken. Deze sociale functie vind ik niet terug in jouw verhaal. rnDaarnaast kan die functie ook uitgediept worden met diverse projecten die de gemeente samenbrengen. Wellicht brengt dit alles geen extra geld in het laatje, maar geld is toch niet het enige dat telt?
Reactie van leo, geplaatst op 2015-04-01 11:44:01

Beste Leo, het gebouw, maar dat is deels ook gekoppeld aan de functie. Een koffiehuis- of inloopfunctie kan namelijk ook zonder veel kosten in een dorpshuis of bij een gemeentehuis worden gerealiseerd. Daarvoor heb je geen grote bibliotheek nodig en een bieb is daarvoor ook te duur. Dus juist de sociale functie kan op heel veel manieren met bestaande gebouwen en bestaande structuren gerealiseerd worden. Dat als functie toekennen aan een bibliotheek is een vorm van rolverwarring mijns inziens. Hartelijke groet, Arie
Reactie van Arie, geplaatst op 2015-04-01 12:25:33

een bibliotheekgebouw heeft wel degelijk een andere sociale functie als een dorpshuis (heeft Wijk en Aalburg wel een dorpshuis?) of een gemeentehuis, aangezien het gerelateerd is aan kennis vergaren... ik had het niet over een koffiehuis functie. Loop eens binnen bij de Bibliotheek in de hinthamerstraat in Den Bosch en ga daar een ochtendje zitten. Inderdaad kan je hier tegenwoordig ook genieten van een koffiehuis/lunchroom, een slimme samenwerking en win-win situatie lijkt me. Uiteraard is de bibliotheek waar jij over spreekt van een ander kaliber, maar je krijgt wel een goed beeld van de diverse mogelijkheden die het gebouw biedt als social-cultureel centrum. In plaats van richten op inkrimpen zou ik eerst denken aan samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, als ik deze bibliotheekdirecteur zou zijn.
Reactie van Leo, geplaatst op 2015-04-01 14:07:04

Beste Leo, de core business van een bibliotheek is niet het zijn van een ontmoetingsplaats. Die functie kun je er wel aan toekennen, maar dat kun je dus aan meer gebouwen en instellingen, hoeft niet perse een bieb te zijn. Dus die nevenfunctie is een beleidskeuze. De vraag is dan dus nog altijd waar je die wilt beleggen en staat daarmee los van de kern van mijn betoog over dit beleid van de bieb. Je zou immers ook de plaatselijke boekhandel subsidie kunnen geven om die inloop te bieden om maar een vergezocht voorbeeld te noemen.
Reactie van Arie, geplaatst op 2015-04-01 15:35:14

Beste Arie, laat ik toch maar eens herhalen waar ik in eerste instantie op wees, en wat ik wel degelijk als hoofdtaken van een bibliotheek zie: bibliotheken worden ook gebruikt voor toegang tot internet voor degenen die dat thuis niet hebben, voor het lezen van de krant/tijdschrift ter plaatse, voor studie ter plaatse... kortom een plek voor het delen van allerhande kennis. Als men dit vervangt door een online database beperk je de mogelijkheden van de bezoekers enorm, zij kunnen alleen nog maar reserveren en lezen op basis van zoekopdrachten in de database. Deze opmerking van mij leg jij naast je neer en jij richt je peilen in je eerste reactie op sociaal gebied, waar ik op reageer om vervolgens van je te horen dat dat niet het belangrijkst is... dat heb ik ook nooit gezegd. Zoals ik al zei, ga er eens zitten en kijk wat er gebeurt, waarom komen mensen daar, wat doen ze, waar zijn ze naar op zoek en zouden ze dat ook online kunnen vinden? de plaatselijke boekhandel is niet aan de overheid gerelateerd, de bieb wel, DOE dan iets met hetgeen wat je hebt en denk na voordat je het wegschuift.
Reactie van leo, geplaatst op 2015-04-03 19:20:57

Beste Leo, zoals ik al eerder zei is er meer maatschappelijk vastgoed wat in die functie voorziet. Een bieb is ook geen eigendom, dat is een zelfstandige rechtspersoon aan wie je subsidie geeft. Dus het maakt nogmaals niet uit wie je voor die functie betaalt, een bieb of een boekwinkel om maar een voorbeeld te noemen. Daarbij heeft 95% van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting; het is in mijn optiek geen reëel argument om daarvoor een klassieke bieb te willen. En daarbij: ook dat kun je elders aanbieden. Ik wil dan ook juist wat doen met maatschappelijk vastgoed zoals je ook oproept, door vastgoed wat we sowieso al hebben beter te benutten door daar de functies te beleggen die niet perse bij een bieb horen, zodat je die bieb vervolgens flexibeler in kunt richten. Maar je hoeft het daarin echt niet met me eens te zijn. Groeten, Arie
Reactie van Arie, geplaatst op 2015-04-03 21:13:25

Plaats uw reactie:

Verificatiecode

Navigeer naar andere blogs:

Vorige: Verkiezingstaal
Volgende: Burgerparticipatie: duidelijkheid beter dan zachte heelmeesters